KUNSTEDUCATIE 

 

 

 Kunsteducatie Scholen: Als kunstdocent geef ik workshops en gastlessen op basisscholen. Ik bied procesgerichte didaktiek aan waarbij er vakoverstijgend wordt gewerkt. Hierbij ligt de nadruk meer op het proces dan op het resultaat. In een veilige sfeer gaan leerlingen zelfstandig, in groepjes of met de hele klas bezig met onderzoeken, experimenteren, uitvoeren en evalueren. Er worden geen werkjes nagemaakt, wèl wordt er een beroep gedaan op het ontwikkelen van de eigen weg binnen het format van de opdracht. Hierdoor worden de leerlingen uitgedaagd in hun creatieve, motorische en communicatieve vermogens. Daarbij worden thema's die voorkomen bij andere vakken, gecombineerd. Dit vakoverstijgend werken is plezierig, verrijkend en horizon verbredend. Vaak krijgen de leerlingen meer zelfvertrouwen en lukt het hen steeds meer om zelf oplossingen te vinden.

 

 

Kunstdocent Cultuurklik: Sinds het voorjaar van 2022 ben ik kunstdocent bij Cultuurklik in Meppel, Hoogeveen en De Wolden. (Voorheen Scala)

 

 

Kunsteducatie met De Wereld van Mogelijkheden: Het verouderingsproces èn de rol van de ziekte van Alzheimer bij mijn ouders zijn sterk van invloed geweest op het beeldend werk tijdens de opleiding aan de kunstacademie en vormden samen een belangrijk thema. De visie van Aristoteles op tragedie hielp daarbij. Hij zei: 'De tragedie werkt louterend en zorgt voor uitzuivering( catharsis) van de emoties. Het wekt emoties op en kanaliseert ze vervolgens. Tragedie en medelijden horen onlosmakelijk bij het menselijk leven.' Het autonome werk en docentschap krijgt mede hierdoor een verdiepende vorm. Samen met Jeanine Bartelds ontstaat het idee om een kunstzinnige benaderingswijze voor ouderen met hersenproblematiek te ontwikkelen. Want zijn deze ouderen onbereikbaar en ontoegankelijk vanwege hun leeftijd en ziektebeeld of tòch nog ontvankelijk en leerbaar? Hoe maak je verbinding met hen? Blijken ze dan wèl tot communicatie in staat? In de praktijk blijkt de speciale aanpak die wordt toegepast bij het kunstproject 'Ontdek de kunstenaar in jezelf' effectief te zijn voor meerdere doelgroepen. Voor Jeanine en mij van 'De Wereld van mogelijkheden' een bevestiging om deze benaderingswijze uit te bouwen en verder te brengen. En daar wordt volop aan gewerkt. Sinds 2018 worden de kunstlessen gegeven in diverse woonzorgcentra aan meerdere doelgroepen. In 2023 wordt er op verzoek van ZGR (een zorgpartner) gestart met een pilot van een Scholingstraject voor medewerkers in de zorg.

 

 

Hebt u interesse in zo'n project, laat dan een berichtje achter via het contactformulier op deze site. Veel informatie over wat we doen, is te vinden op de site van De Wereld van mogelijkheden.(www.dewereldvanmogelijkheden.nl)